Halaman Pegawai...
Nama
: HERMANUS MAYOR
NIP
- 19690127 199009 1 001
Pangkat/Gol
- Pengatur(II/C)
TMT Pangkat/Gol
- 01 Oktober 2011
Jabatan
- Pelaksana
TTL
- Biak-27 Januari 1969
Pendidikan
- SLTA Kejuruan


...
Nama
: APNER KAMASAN SURUAN
NIP
- 19891125 202010 1 001
Pangkat/Gol
- Pengatur(II/C)
TMT Pangkat/Gol
- 01 Oktober 2020
Jabatan
- Pelaksana
TTL
- Biak-25 November 1989
Pendidikan
- D-III Ahli Madya Komputer


...
Nama
: ELEA NORA SROYER
NIP
- 19760526 201511 2 001
Pangkat/Gol
- Pengatur Muda (II/b)
TMT Pangkat/Gol
- 01 November 2015
Jabatan
- Pelaksana
TTL
- Sorido-26 Mei 1976
Pendidikan
- SMA / IPS


...
Nama
: MESAK NIKOLAS SADRAK MANDOWEN,
NIP
- 197904282009091001
Pangkat/Gol
- PENATA TK.1 / IIId
TMT Pangkat/Gol
- 01 April 2020
Jabatan
- KABID PEMBINAAN SD DAN SMP
TTL
- Numfor-28 April 1979
Pendidikan
- S2 Magister Pendidikan


...
Nama
: GOTLIF RUBEN MAYOR, SE
NIP
- 19751210199610001
Pangkat/Gol
- PENATA / IIIc
TMT Pangkat/Gol
- 01 April 2022
Jabatan
- KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN S
TTL
- SORONG -10 Desember 1975
Pendidikan
- S1 EKONOMI